Bestuur

Voorzitter: Sander Smits
Secretaris: Alie Blikmans
Penningmeester: Herbert Oldenampsen
Algemeen Adjunct: Bernadette Barkel
Koorcommissaris: Rianne van der Schee

Boekingen en info: Cora Dragt en Wanda Deinum